Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

UBND xã Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 028 3794 8850
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Ho Chi Minh City, Vietnam

>> Click => XEM bản đồ <<


Danh sách công ty mới thành lập