Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Phòng Nội Vụ Huyện Đắk Glei

Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, TT. Đắk GLei, Đắk Glei, Kon Tum, Vietnam
Điện thoại: 0260 3833 629
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, TT. Đắk GLei, Đắk Glei, Kon Tum, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<